Vi mobiliserer og trenger din støtte som medlem.

NJFF har innkalt på våre vegne, til et ekstraordinært årsmøte torsdag 14. desember kl. 1800, på Clarion Hotel Bergen Airport. Dette er ulovlig innkalt av NJFF, ettersom det er kun styret i Åsane JFF som kan kalle inn til årsmøter iht. foreningens vedtekter. I tillegg er vi allerede ekskludert fra NJFF fra 6. november 2023. Dermed står vi allerede utenfor NJFF.

Åsane JFF har mottatt krav om betinget eksklusjon av foreningen der NJFF Forbundsstyret 19. Okt 2023, fattet følgende vedtak:

«Styret i Åsane JFF bes om å sende ut innkalling til årsmøte senest 05.11.2023 og gjennomføre årsmøte innen 31.12.2023. Videre må de fire medlemmene som per i dag er utestengt, gis tilbake sine rettigheter som fullverdige medlemmer. Dersom innkalling ikke er sendt ut innen ovennevnte frist, sendes det ut informasjon fra forbundet til alle medlemmer i Åsane JFF med varsel om eksklusjon av foreningen. Regionlaget, NJFF Hordaland, vil da innkalle til årsmøte i foreningen»

NJFF, sammen med 4 ekskluderte medlemmer med noen venner, vil forsøke å «kuppe» Åsane JFF og bli valgt inn som styre i foreningen – dette kan vi ikke tillate. Har du lyst til å opprettholde Åsane JFF som landets største Jegerforening med det beste skyte senteret for rifle og hagle, må du møte opp og avgi din stemme.

Under sak 1 som gjelder godkjenning av innkalling – regner vi med at du støtter styret og stemmer at denne ikke er gyldig.

Dersom sak 3 valg blir gjennomført – gi din støtte til eksisterende styret i Åsane JFF, som er også valgkomitéens forslag.

Vi håper du stiller på neste torsdag.

Styret og øvrig ledelse i Åsane JFF.


Publisert

i

av

Stikkord: