Til redaktør i BA, BT, Fanaposten og Åsane Tidende

BA har de siste dager viet en eksklusjonssak i Åsane Jeger og fiskerforening stor
spalteplass med nokså negative betraktninger av foreningen. Artiklene jeg sikter til er «Ellevill strid blant jegerne», og i dagens utgave «Full splid i foreningen». Artiklene er basert på uttalelser fra de 4 ekskluderte medlemmene, samt noen av deres venner.


De nærmere 200 ildsjelene som driver Åsane JFF kjenner seg ikke igjen. Det er ingen uro, og vi føler BA koker suppe på en spiker.


Jeg utfordrer derfor deg som redaktør. Hvorfor ikke skrive om den suksess som Åsane JFF har hatt? Vi er blitt Norges største jegerforening med nærmere 2000 medlemmer, og driver lønnsom drift med god egenkapital. Foreningen har fått 250 nye medlemmer så langt i år, og har Norges største skytesenter. 6000 skyttere fra hele Norge besøker anlegget vårt hvert år for å trene, skyte opp til storviltprøven og for delta på konkurranser lokale og nasjonale.


Hvorfor ikke skrive om ildsjelene i foreningen som har brukt tusenvis av
dugnadstimer for å bygge opp anlegget, og gjør en kjempejobb som vakter og deltar på dugnad i forbindelse med vedlikehold. Gratis og frivillig.


Hvorfor ikke skrive om haglebaneutvalget som har Norges beste skyttere, og som hevder seg i konkurranser på nasjonalt og internasjonalt nivå? At den prestisjetunge Blaser Cup Norway blir arrangert hos oss neste år. Åsane JFF har et haglebaneanlegg som ingen andre foreninger eller skytterlag kan måle seg med i Norge.


Hvorfor ikke skrive om jaktfeltskytterne fra Åsane JFF som ligger i Norgestoppen på nasjonale stevner? Om Norgesmesterskapet i Elgbaneskyting vi arrangerte for NJFF, der hundrevis av jegere deltok for ikke lenge siden?


Eller jegerprøveutvalget vårt som utdanner hundrevis av nye jegere hvert år?


Hva med ungdomsutvalget vårt som tilbyr gratis skytetrening for ungdommer og
samarbeider med skoler, speiderforeninger og ungdomsklubber.


Om jaktutvalget vårt som tilbyr introduksjonsjakt til førstegangsjegere i Bergen?


Og hva med hundeutvalget som gir opplæring til hundeeiere som ønsker å bruke
hunden i den anledning?


Hvorfor ikke skrive om samarbeidet med Forsvaret der de kan bruke skytesenteret vårt ifbm. beredskap, øvelser og trening?

Og hvorfor skriver dere ikke om den egentlige konflikten vi har med Norges Jeger og fiskerforbund (NJFF)? Denne handler om innføring av nye vedtekter med den maktoverføringen de påtvinger lokalforeningene, og er omstridt i hele jeger Norge. NJFF går hardt ut med tøff linje mot de lokalforeningene i Norge som ikke «beliter seg». «Vil du ikke så skal du ekskluderes, påstår de».


Hvorfor ikke skrive om NJFF regionskontor i Hordaland som planlegger å «kuppe»
Åsane JFF, slik at de slipper å miste 2000 medlemmer når vi nå forlater forbundet?


Hvorfor ikke skrive om at medlemskontingenten som medlemmer betaler til Åsane JFF blir spist opp av NJFF Sentralt, der vi sitter igjen med mikroskopisk beløp til drift og vedlikehold av skytesenteret vårt. En andel som blir mindre for hvert år som går.


Kanskje ikke rart at lokalforeninger i NJFF er kritisk til tilknytningen til forbundet?


Ja, hvorfor ikke…?


Publisert

i

av

Stikkord: