Til medlemmer i Åsane JFF.

Info del 6 fra Styreleder 21. november 2023.

Som dere har registrert så har NJFF Hordaland innkalt til ekstraordinært årsmøte på våre vegne.

Dette har de ikke anledning til, i henhold til våre vedtekter.

Åsane JFF er en selvstendig og selveiende forening der det er kun styret i foreningen som kan kalle inn til årsmøter. Årsmøtet av 5. juni ble gjennomført med enstemmighet rundt alle saker som ble behandlet. Her finner du protokoll fra årsmøtet av 5. juni 23.

Det er tydelig for oss at NJFF ser nå at nærmere 2000 medlemmer forsvinner fra
NJFF.

Vi vil prøve saken, i forhold til innkalling til ekstraordinært årsmøte og tidligere vedtak om eksklusjon fra NJFF, for domstolen og venter svar fra retten i løpet av en god uke.

Kommer tilbake med ytterligere informasjon når vi har en avklaring.

Dette til orientering.


Publisert

i

av

Stikkord: