Åsane jeger og fiskerforening logo
Kurs

Jegerprøven - 2 helger

Alle som er fylt 16 år, og som ikke er registrerte i Jegerregisteret, må bestå jegerprøven før de utøver jakt eller fangst. Prøven består av et obligatorisk kurs og en elektronisk eksamen. Det obligatoriske kurset er på 30 timer, og du kan avlegge eksamen fra det kalenderåret du fyller 14 år. Timeplan Fredag 1 Teoriundervisning i klasserom 17:30 - 20:30 Lørdag 1 Klasserom + Utedag på skytebanen* 09:00 - 15:00 Søndag 1 Teoriundervisning i klasserom 09:00 - 15:00 Fredag 2 Teoriundervisning i klasserom 17:30 - 20:30 Lørdag 2 Utedag på skytebanen, skyting med rifle og hagle * 09:00 - 15:00 Søndag 2 Teoriundervisning i klasserom 09:00 - 15:00 Gjennomføring av eksamen umiddelbart etter undervisning ferdig. *Husk gode klær og vanntette sko til utedagene. NB - Du kan velge medlemspris selv om du ikke er medlem per i dag, men vi forutsetter medlemskap i Åsane Jeger og Fiskerforbund i løpet av kursperioden. Jegerregisteret Etter å ha gjennomført jegerprøvekurs, og bestått eksamen, blir du registrert i Jegerregisteret. Det gir deg rett til å utøve selvstendig småviltjakt og -fangst, dersom du er fylt 16 år. Du kan utøve selvstendig storviltjakt fra du er fylt 18 år. Personer som er fast bosatt i utlandet trenger ikke å avlegge jegerprøven, mot at de fyller vilkårene for å drive tilsvarende jakt i hjemlandet. Jegerprøveeksamen og eksamensgebyr Åsane JFF avholder selv elektronisk eksamen. Denne tilgangen er delegert og tilrettelagt fra Bergen kommune, som har ansvaret for å gjennomføre elektronisk eksamen innen sin kommune. Nyttige lenker: Hvordan søke om å kjøpe våpen eller låne våpen. https://www.politiet.no/tjenester/vapen/soke-om-tillatelse-til-vapen/ - Digital kurs versjon (anbefaler å se en ekstra gang på artskunnskap og lover & regler https://www.trainingportal.no/md/content_frameset.html Test deg selv her, med NJFF jegerprøve quiz https://www.njff.no/jakt/Sider/Jegerprovequiz.aspx Test en prøve eksamen her https://test.flexiteexam.com/adapt-it/Begin#/setups? VIKTIG FØR OPPMØTE PÅ KURS Etter at du har meldt deg på kurs, må du registrer deg på Miljødirektoratets sider: Jegerproveeksamen.no velg ''Registrer meg som jegerprøvekandidat'' Så logger du inn på ''min side'' og betaler eksamensgebyret til Mdir 330kr

Påmeldingskjema

Pris: kr

* Må fylles ut

Hei, for å fullføre betalingen blir du sendt til en betalingsløsning. Når betalingen er utført vil du komme tilbake hit hvor du får en bekreftelse. Bekreftelse vil også bli sendt til deg pr. epost.