Info del 2 fra Roald Carlsen/Styreleder Åsane JFF

Styret og øvrig ledelse har aldri hatt verken ønske eller planer om å forlate NJFF. Vi har hatt et godt samarbeid med NJFF siden 1984 altså snart 39 år. Det er det nye Domsutvalget i NJFF som er årsaken til konflikten med NJFF. La meg forklare:

På Landsmøte i NJFF november 2021 ble man enig om å etablere et domsutvalg som skulle bistå lokalforeningene og regionlagene i NJFF i vedtektsaker og eventuelt bistå i eksklusjonsaker samt forebygge/megle i vanskelige saker. Domsutvalget skulle erstatte denne oppgaven for regionskontorene i NJFF. Forutsetningene for å kunne benytte domsutvalget var at begge parter i en sak skulle være enig i at saken skulle behandles der. De nye vedtektene/vedtektsmalen som NJFF ble ening rulle ut skulle gi mest mulig like vedtekter i NJFF. Frist for å iverksette vedtektene er 31. desember 2023. Vi har fått frist til å behandle dette på det ordinære årsmøtet vårt i mars 2024.

Det nye Domsutvalget som har vært under etablering fikk sin første sak tilsendt i mars 23 fra de 4 ekskluderte fra Åsane JFF. Dette til tross for at årsmøtet i foreningen ikke hadde behandlet saken på grunn av at de ekskluderte ikke forholdt seg til styrets instruks når de skulle legge sin sak frem for årsmøtet. De laget mye støy som gjorde at årsmøtet ble stoppet før det kom i gang. De 4 har ingen rett til å klage saken til Domsutvalget som ikke er en del av våre vedtekter ennå og Domsutvalget kan ikke behandle saken før begge parter er enig om dette. Likevel behandler Domsutvalget klagen fra de ekskluderte uten at vi får tatt til motmæle i saken. Dette har Domsutvalget ingen rett til og er et stort overtramp mot Åsane JFF der vi har rett til å ekskludere medlemmer som skader foreningen og gir oss dårlig omdømme. I ettertid har vi fått vite at en av de 5 dommerne i Domsutvalget er en kjenning av en av de ekskluderte og burde meldt seg inhabil i saken. Vi mener at dette har påvirket vedtaket fra Domsutvalget som etter dette ble kjent skulle annullert dommen. Styret har derfor ikke godtatt vedtaket fra Domsutvalget og har ved flere anledninger forsøkt å få NJFF i tale for å få en dialog i saken uten særlig respons. NJFF sin administrasjon eller Forbundsstyre kan ikke og vil ikke ta saken opp med Domsutvalget og derfor har vi hatt en konflikt gående som endte med at dersom vi ikke godtar Domsutvalget vedtak er Åsane JFF ekskludert fra 6 november 2023.

De nye vedtektene fra NJFF gir en stor maktoverføring fra lokalforeningen til NJFF. Det betyr at vi som forening får mindre å si og må uansett forholde oss til alle sentrale beslutninger, enten vi liker det eller ikke og uten at årsmøtet kan behandle de sentrale beslutningene i årsmøtet før iverksettelse. Dette er en diktatorisk styreform som styret og øvrig ledelse ikke kan akseptere.

Vi viser her også til de to siste nr. av «Jakt & Fiske» bladet der dette er mye omtalt og varslet også på nettsiden NJFF.no. Over 30 lokalforeninger står i fare for å bli ekskludert.

Vi har også kommunisert helt klart til NJFF at vi har ikke noe ønske om å forlate NJFF, men de har ikke åpnet for dialog i saken som endte som dere kjenner til med en betinget eksklusjon. «Godtar vi ikke dommen fra Domsutvalget er vi ekskludert.»

Styret og øvrig ledelse syntes dette er beklagelig, men samtidig er dette også en sak med prinsipper. Er det ok å gjøre underslag og stjele store verdier fra fellesskapet vi har skapt? Skal vi akseptere dette å se gjennom fingrende med det? Hvilken forening vil vi da få fremover?

Man stjeler ikke et jaktterreng som over hundre jegere jakter i år etter år uten at dette får konsekvenser. Det gjør man bare ikke.

Dette til info.


Publisert

i

av

Stikkord: