Info del 4 fra Roald Carlsen/Styreleder Åsane JFF

Onsdag 8.Nov publiserte Bergensavisen (BA) i deres nettutgave en artikkel «Ellevill strid blant jegerne» der en av de 4 ekskluderte medlemmene står frem og føler seg urettferdig behandlet.

I og med at flere påstander fra den ekskluderte ikke er riktig, tillater jeg meg å oppklare dette.

«Det har vært et helvete» sier den ekskluderte.

Fakta:

Det skal mye til før en forening går til det skritt å ekskludere medlemmer (som styret har rett til iht. våre vedtekter) når medlemmets handlinger er illojale og eller skader foreningen. Det var det som var tilfellet her, der han sammen med tre andre (midt i kontraktstiden), urettmessig sa opp og overtok «stjal» foreningens felles jaktterreng der hundrevis av jegere har jaktet i mange år.

Til orientering det er kun styret som kan inngå denne type avtaler og tilsvarende si dem opp.

Likevel sa de 4 opp avtalen under falskt flagg og ødela dermed foreningens muligheter for alle medlemmer å benytte dette jaktterrenget, på våre vilkår, vedtaksført gjennom jaktutvalg.

Det er dette som nevnt over de er ekskludert for.

At en av de 4 føler at en eksklusjon fra Åsane JFF er en belastning det forstår vi, men samtidig er det et resultat av deres egne handlinger. De fikk mange advarsler før eksklusjon ble iverksatt og de ekskluderte hadde 9 mnd. å forklare seg overfor styret, men valgte ikke å gjøre det. De brukte heller tiden på å slette bevis på sosiale medier for å gjøre en granskning mot dem vanskeligere. I saken har vi ved flere anledninger «strekt ut en hånd» til de ekskluderte for å finne en minnelig ordning, men de har vært uforsonlige og ikke kommet oss i møtet.

Det har heller ikke vært lett for styret og øvrig ledelse i foreningen å stå i «stormen» med mange beskyldninger fra de ekskluderte, men vi har et sterkt ønske om å rydde opp i den ukulturen som tydeligvis har preget tidligere jaktutvalg. Det som kom frem i dagen når styret undersøkte nærmere var at det siden 2019 hadde bygget seg opp en ukultur, der man også i noen tilfeller inviterte familie og venner som heller ikke var medlemmer til å delta i gratis jakt i foreningen. Dette istedenfor foreningens egne medlemmer. Jakten var preget av dårlig organisering og lederskap, der sikkerheten ble brutt mange ganger, ulovlig jakt, ulovlige skuddpremier, manglende ettersøk, brudd på viltloven, manglende rapportering på sett og skutt, manglende materiellkontroll og manglende betaling for dyr som ble skutt. Åsane JFF har tapt mye penger og det skader vårt omdømme der de opptrer med Åsane JFF logo på ryggen.

Slik oppførsel kan vi ikke godta, i regi av Åsane JFF. At NJFF ønsker å se mellom fingrene med dette er meget kritikkverdig.

Familien slapp ikke inn på årsmøtet.

Fakta:

I forkant av det ekstraordinære årsmøtet den 5 juni 23 undersøkte styret om hvordan man skulle forholde seg til de ekskluderte med familiemedlemskap. Andre frivillige foreninger og forbund er klar på at hovedmedlem hefter for familien der kun hovedmedlemmet har de demokratiske rettighetene. Det betyr at dersom hovedmedlemmet er ekskludert, vil dette også gjelde familien.

En uke før årsmøtet henvendte vi oss til NJFF ved organisasjonssjef Knut Erik Risvik og fortalte at vi ville ikke gi full tilgang til de ekskluderte med familier. Risvik kunne ikke svare på om dette var i orden og måtte komme igjen på saken. Han kom aldri tilbake til oss med svar. I artikkelen i BA er han plutselig blitt helt skråsikker. Jeg kaller det å være uredelig.

NJFF sitt Domsutvalg er også orientert om vår forespørsel til Risvik, men valgte likevel å overse den informasjonen. I tillegg var representant fra NJFF til stede under årsmøtet. Dette er kritikkverdig av NJFF.

Journalisten fra BA ble opplyst om dette forleden, men valgte å se bort fra informasjonen, da hovedpoenget og vinklingen hans i artikkelen, ville blitt spolert.

NJFF/Domsutvalget mener at Åsane JFF ikke har fulgt saksbehandlingsregler.

Fakta:

Styret har tidlig i eksklusjonssaken undersøkt hvilke saksbehandlingsregler som skal følges i eksklusjonssaker i NJFF. Svaret fra administrasjonen i NJFF er at det ikke finnes. Da er det nokså overraskende, samt uriktig at NJFF og Domsutvalget sier at sakbehandlingsregler ikke er fulgt av foreningen. Saksbehandlingsregler i NJFF, som ikke finnes (??).

NJFF/Domsutvalget mangler dokumentasjon fra foreningen.

Fakta:

NJFF har fått en god del dokumentasjon i saken fra Åsane JFF og dersom de manglet noe, kunne de etterlyst dette og tatt kontakt med oss. De har bevisst valgt å ikke lytte til oss og de har heller ikke ønsket noen dialog med oss.

Dette til info.


Publisert

i

av

Stikkord: