Når

10/11/2023    
17:30 – 20:30

Arrangementstype

Jegerprøvekurs Åsane jff over 2 helger

Alle som er fylt 16 år, og som ikke er registrerte i Jegerregisteret, må bestå jegerprøven før de utøver jakt eller fangst. Prøven består av et obligatorisk kurs og en elektronisk eksamen. Det obligatoriske kurset er på 30 timer, og du kan avlegge eksamen fra det kalenderåret du fyller 14 år.

Timeplan

Alle som er fylt 16 år, og som ikke er registrerte i Jegerregisteret, må bestå jegerprøven før de utøver jakt eller fangst. Prøven består av et obligatorisk kurs og en elektronisk eksamen. Det obligatoriske kurset er på 30 timer, og du kan avlegge eksamen fra det kalenderåret du fyller 14 år.

Timeplan

Dag Aktivitet
Tid

Fredag 1 Teoriundervisning i klasserom 17:30 – 20:30
Lørdag 1 Klasserom + utedag 09:00 – 15:00
Søndag 1 Teoriundervisning i klasserom 09:00 – 15:00
Fredag 2 Teoriundervisning i klasserom 17:30 – 20:30
Lørdag 2 Skytebanen, skyting med rifle og hagle 09:00 – 15:00
Søndag 2 Teoriundervisning i klasserom 09:00 – 15:00

Gjennomføring av eksamen når kandidater er klarert av kommunen, avtales på kurset.

*Husk gode klær og vanntette sko til utedagene.

Info og påmelding:klikk her